Az új békéscsabai hulladékgazdálkodási közszolgáltató 100%-ban önkormányzati tulajdonban, Önökért.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megkötött közszolgáltatási szerződés 2014. december 31. napján megszűnt.

Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. január 1. napjától látja el a továbbiakban ezeket a feladatokat, alvállalkozó segítségével.

Az elmúlt év folyamán az új városi közszolgáltató beszerezte a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyeket és lefolytatott egy közbeszerzési eljárást. A szállítást és begyűjtést végző - a megfelelő eszközökkel és munkatársakkal rendelkező, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott - új alvállalkozó, a TAPPE Kft. lett.

Előzőekben foglaltak alapján sem a lakossági hulladékgyűjtő járatokban, sem az eddig megszokott ügyfélszolgálati, ügyintézési rendben nem történik változás.

A lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők kizárólag a számlákban fognak módosulást észlelni, hiszen a számla kibocsátójaként a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fog szerepelni.

A szemétszállítási díjak

A szemétszállítási díjak megfizetése továbbra is átutalással, csekken, az ügyfélszolgálat pénztárában készpénzben, vagy csoportos beszedési megbízással történhet. A csoportos beszedési megbízást választó ügyfeleknek a számlavezető bankjuknál módosítaniuk kell a korábbi megbízásukat.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjmegállapítással kapcsolatos javaslatának figyelembe vételével állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, amelyet rendeletben hirdet ki.

Tekintettel arra, hogy ilyen rendelet a mai napig nem jelent meg, ezért a szemétszállítás díjának mértéke 2015. január 1-jétől megegyezik a 2014. december 31-én hatályos mértékkel. Ezáltal biztosítható, hogy a rezsicsökkentés eredményeként elért hulladékgazdálkodási díjcsökkenés tartós maradhasson.