ÚJ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI SZABÁLYOK BÉKÉSCSABÁN

Tisztelt Békéscsabai Lakosok!

A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet zöldhulladékokra vonatkozó szabályozásáról az alábbiaknak megfelelően:

  • A lakosság az elkülönített zöldhulladékot lakóingatlanonként hetente legfeljebb 1 db 240 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényben, vagy ugyanilyen űrmértékű áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben 0,25 m3 mennyiségben helyezhet ki a kijelölt gyűjtőhelyre
    A kijelölt gyűjtőhely mindenki esetében az a közterület, ahol a saját kommunális szilárd hulladékgyűjtő edényét ürítési napokon elhelyezi.
  • A zöldhulladék ürítése hetente szerdai napokon történik.
  • A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladékot minden év április 1. és november 30. között a rendszeres heti zöldhulladék szállítás keretében szállítja el.
  • A zöldhulladékot a kijelölt gyűjtőhelyre szükséges kikészíteni, amely minden Lakos esetében az a közterület, ahol a saját kommunális szilárd hulladékgyűjtő edényét ürítési napokon elhelyezi.
  • 2017-ban a zöldhulladékot első alkalommal március 29-én (szerda), utolsó alkalommal november 30-án(szerda) viszi el a szolgáltató.
  • A közszolgáltató a közszolgáltatásban résztvevő lakosságtól kizárólag a komposztálható zöldhulladékot köteles elszállítani a helyi rendeletben szabályozott heti 240 liter mennyiségi korlát betartásával. A háztartásokban keletkező 240 litert meghaladó zöldhulladék elhelyezéséről annak kell gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett. A többlet hulladékot a békéscsabai hulladéklerakó fogadja (5600 Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő mű, Kisrét 0763/194 hrsz.) nyitvatartási időben, a hulladékkezelési költség megfizetésével.
  • A zöldhulladékok közé különösen a fűfélék, falevelek, fás és lágyszárú kertinövények és azok részei, gallyak, ágak (max. 60 mm vastagságig) sorolhatók.

A zöldhulladék szállítással kapcsolatban bővebb információ a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2. sz., Tel.: +36 66/439-934), vagy az ugyfelszolgalat@bhnkft.com e-mail címen kérhető.

 

Kérjük a zökkenőmentes feladatellátás érdekében a fentikre legyenek figyelemmel!

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.